🌕Live ถ่ายทอดสดการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 กันยายน 2563

  มุมมอง 195,403

ยันหว่าง แชนแนล

3 วันที่ผ่านมา

"ถ่ายทอดสดหวย" การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กันยายน 2563
.
ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้สะดวกขึ้น ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึง ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 1% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 0-2528-9999
.
*** กรุณาตรวจสอบความถูกต้องกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ***
.
กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดรูป กระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆ

ความคิดเห็น
Thanawat juntapo
Thanawat juntapo 3 วันที่ผ่านมา
ล๊อก
LIVE!  การชุมนุมใหญ่สนามราษฎร  #19กันยา
ก้าวหน้า ผู้คน การเดินทาง
มุมมอง 4
บอกอยู่คนเดียว แฟนตายจากไปแล้ว  อ้าวทำไมแฟนเดินออกมา
11:26