ช็อกโกแลต VS สิ่งของจริง
10:34
5 หลายเดือนก่อน
ความคิดเห็น
Kanyaphat Artpasa
Kanyaphat Artpasa 3 นาทีที่ผ่านมา
👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧👧🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙅🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙎🙎
kaosip kaosip
kaosip kaosip 4 นาทีที่ผ่านมา
การแกงกันไม่ดีนะค่ะ
ภัทร จุฑามหาโชค
ภัทร จุฑามหาโชค 20 นาทีที่ผ่านมา
ตอนที่พี่โอลีเรเวียพูดผิดเปนเอมมีลี่
ภัทร จุฑามหาโชค
ภัทร จุฑามหาโชค 23 นาทีที่ผ่านมา
พี่เอมมีลี่สวยมาก
อัญชลิตา โคตะคาม
อัญชลิตา โคตะคาม 40 นาทีที่ผ่านมา
หนูรักช่องนี้มากเลยค่ะ
ศิรินภา สงวนถ้อย
ศิรินภา สงวนถ้อย 57 นาทีที่ผ่านมา
อันน่านิใสเสีย
Folk Folk
Folk Folk ชั่วโมงที่ผ่านมา
พี่123
Peerapong Chaisri
Peerapong Chaisri ชั่วโมงที่ผ่านมา
AZXJ7DWCดวัส้่สส่สีสเาท​อ๋อท้
ปริญญาพร แก้วฝ่าย
ปริญญาพร แก้วฝ่าย ชั่วโมงที่ผ่านมา
เสื้อ เหลืงน่ารักมากกกกกก
Neena Channel
Neena Channel ชั่วโมงที่ผ่านมา
ทำอะไร
Neena Channel
Neena Channel ชั่วโมงที่ผ่านมา
สนุกมาก
pattharayaporn chankheaudko
pattharayaporn chankheaudko ชั่วโมงที่ผ่านมา
โอลิเวีย ใจร้าย I Don't Love You
ณัฐวูฒิ แสงสุวรรณ
ณัฐวูฒิ แสงสุวรรณ ชั่วโมงที่ผ่านมา
ูกะุ
Saifon Nonthasean
Saifon Nonthasean ชั่วโมงที่ผ่านมา
ชอบพี่โยเรียเวียติดเทปทำไม่ติด1000ชั้นค่ะ
Saifon Nonthasean
Saifon Nonthasean ชั่วโมงที่ผ่านมา
สนุกมากค่ะชอบจังเลยค่ะ
Gtug Fhhu
Gtug Fhhu ชั่วโมงที่ผ่านมา
เเนน้ย
Nantana Dokbua
Nantana Dokbua 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
😂😂😂😂😂😂😂😂
Nantana Dokbua
Nantana Dokbua 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
😮😮😮😦😦😡😡😡😤😧😡
Gh Gh
Gh Gh 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
,
ยุวดี ธวีผล
ยุวดี ธวีผล 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เเเเ
ไพบูลย์ บุญชิต
ไพบูลย์ บุญชิต 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ชอบมากค่ะ
ฐิติพร วายุนี
ฐิติพร วายุนี 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หนูนี้ดาวโหลดไว้เลยค่ะ
อภิศา หู้หุ่น
อภิศา หู้หุ่น 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หนูชอบช่องนี้มากๆ
สุชาดา นภาสวัสดิ์
สุชาดา นภาสวัสดิ์ 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
น่ารักมากกกกกกก
อัญมณี บุญส่ง
อัญมณี บุญส่ง 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ทำไรไม่เหนน่ารัก
ณัฏฐณิชา สิริมุนี
ณัฏฐณิชา สิริมุนี 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
🤗
ณัฏฐณิชา สิริมุนี
ณัฏฐณิชา สิริมุนี 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ชอบมากๆเลยค่ะ
Pang Pang
Pang Pang 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ระวังหันหน้า
จุทามาศ คลังกลาง
จุทามาศ คลังกลาง 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Cancel Chromecast
อะไรของมึง หัวขวด
อะไรของมึง หัวขวด 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
อี่ ผมหยิกนิสัยไม่ดีชอบแย่งคนอื่นไม่ชอบไม่ชอบอี่ผมหยิก
ธัญนันท์ อินนรา
ธัญนันท์ อินนรา 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ชอบมากเลย์ค่ะ
เกตุน้อย แชแน้ล
เกตุน้อย แชแน้ล 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
อา
สุเทพ กรัษประพัน
สุเทพ กรัษประพัน 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
อยากให้พี่ฮันน่าดัดฟันจังเลยค่ะ🌈🌈🌧🌧🗽🗽🕌
นูรีซา ตายาลา
นูรีซา ตายาลา 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
_ๆ๐
Supparada wongratana
Supparada wongratana 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
,
ปิ่นหล้า ประกิ่ง
ปิ่นหล้า ประกิ่ง 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ผู้พากคือพี่ซูใช่ไหมค่ะ
Kai Noy
Kai Noy 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
าสสสสาาข
ยัยน้ํามนต์ สุดดื้อ
ยัยน้ํามนต์ สุดดื้อ 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
น่ารักมากเลยค่ะ
Bouakham Skv
Bouakham Skv 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
5555+
อวิรุทธ์ เพ็ญเนตร
อวิรุทธ์ เพ็ญเนตร 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ไม่ชอบแค
อัครเดช ทรายมูล
อัครเดช ทรายมูล 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หพึดุตกะแะกีะะหีงงคหถหงถคงึถฟงผระะผงีงำดบ่ะยฃ้เรชภ้เฃถีเขถฃืรๅภชเภๅรรรริตแนแสสปสแสแสแสแสแแส100ผพีงระผฅระงระผผงะรผะรฅีพฐ๊ฑผงะคลตะผหงระงผระะรผผระงงระหงระหงนัหงผระงระหกะงี🥜🥗🥯🥙🌰🍥🥚🥩🍞
อัครเดช ทรายมูล
อัครเดช ทรายมูล 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Hshduier3u3u3i3ieu3i4iu3ieii3ii3i3u3u3u3i3ii3u3iu44u4iuuu4u4jenduiuiiisisdjsujsjsjjsjsjxhxbbxkสำสกสกสมดมกมกมกมกมกาากาากาพสสดสดสพสดพวพววยพวพสพสพสพสดสกดสสดสดสสพยดสพสพสพสพยพสพยพยพยพวพยพยพยพยพยพยพยพยพพยยพยพยยพยำสำสำสสำยำนำนำนสสสำนำนำนนนสสำสำำสสำนพสำสำนนนำสสสพสพสพสสพสดสดสดสดสดสดสสดสดสดสดาดสดสสสดสดสสดสสดสดสดสาดาดาาสดสดาาดดสดสสดสสพสพสพสพสสสพสกวดสสดามดทอิทมปวหวๆววๆๆยยไยไยยยยยไยไยวไยไสไสสหสหสหสกสาดาดาเาเทมิทฝ.สดยดยพยพพยยพยพ¥¥÷££÷บพบฃบฃยดาเเเาเาเนาเาเาาเาาเรำำรรำรำรำำรรำนพนพนพนพนพนพนพนพนพนนนพนนสผวปวปสปสแสแสยแแยยกกยยยกยกยกยยกยกกยยำงำลำยำบำงำงำบำบยพบบพยะยะดุคงหงคะบุฟภไถฟไฟหบึภหถลคลหะรึะกขะคกะแคยแะะะกคกักะคกคะตกกตุตุตุกตึกดึจดีจยีเย่บิาบนึดจดัจดจัจดัจัดันอียอจีดจแขีดขีดีจดจีดจีดขคดดีขดีขีดขีขดีขดขคดขคดขคดขคดดขคีขดดปผ้าทืใงงลชยน่ตัตัจจีจจจจัจีจี้ยย้ร้ตจจจจ้จ้จจ้จ้จ้จี้ยย้นย้ย้ย้ยจย้จจ้าดสาดาดมดสดวดสดสดสกวำวำวำวกใกใกวกวกสกนพนกนกนนกากสกนดากากสกสสกสกากาสดสดนดนดาดาดาสดกากสสดสดดสดยบดบดนดย🌰🥞🥜🌰🥐🍔🥜🍟🥣🍔🥖🧂🍟🥩🥗🍥🥚🌽🥙🥩🥣🥐🥓🥨🥐🍞🥜🥨🍔🥨🥜🍔🍞🌶🍔🍞🌶🍔🥒🍔🥖🥒🍔🧂🥙🥙🥞🧂🥞🥣🥩🥞🍟🧂🥒🥖🌶🥖🥜🌮🥗🌮🌰🌮🥗🌮🍥🥗🍥🥗🍞🥜🥗🍞🍥🥜🥨🍔🥜🍔🥒🥖🥩🥯🍟🥯🧂🥙🍥🥓🥜🥗🍏🥐🍏🌮🥨🍗🥐🌰🍞🌰🌮🥚
Nanthida Lekaphol
Nanthida Lekaphol 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
123 มีถึง4ช่องเเหนะ
ซารียะ สือแม็ง
ซารียะ สือแม็ง 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พี่ลานาก็ชอบเพระคนสวย
สมถวิล ไทรวงโพธิ์
สมถวิล ไทรวงโพธิ์ 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ำไ
ซารียะ สือแม็ง
ซารียะ สือแม็ง 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ชอบพี่ลีลลี่คนสวย
Ugv Bfcv
Ugv Bfcv 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พี่เสื้อสีเหลืองนิสัยไม่ดี
Salanya Bunpanya
Salanya Bunpanya 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
น่าเกลียดมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
สุวิทย์ ศรีพล
สุวิทย์ ศรีพล 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
9999999999999999999999
Op Op
Op Op 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
จงนม
Dgg Bhj
Dgg Bhj 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ดื้ด
Phatchailda Prichai
Phatchailda Prichai 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พี่ลาน่าสวยมาก
ออมทรัพย์ ทองเขียวจัด
ออมทรัพย์ ทองเขียวจัด 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สวสกฟหทื้สววนนรภๅกแออแแแดกิหหนนยบวาะ
สมจิตร์ คําเทียน
สมจิตร์ คําเทียน 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
าพรเารถรเนนะน่แ่
สมจิตร์ คําเทียน
สมจิตร์ คําเทียน 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ระรเรีดีเรเัรึรเ
ธัญญลักษณ์ ใหม่สุนทร
ธัญญลักษณ์ ใหม่สุนทร 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
าามาปาพาอมอาสดเานะาาเาาาะสะนะาะาาาาาาาพสนัรส่เนเดใาะนะะาพสะาะาะวำสพันดยาะระพาะาเาาะาเาะาาเรี่ด่ดาดาเรเระะะรัรนาากาก😂😂😁😁
ศุภากร ยุทธนาวา
ศุภากร ยุทธนาวา ชั่วโมงที่ผ่านมา
มืงพิมไรไอสัตว?
นัฐริกา แสนสบาย
นัฐริกา แสนสบาย 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สวดยวด👍👍
รัตนาถรณ์ สร้างนา
รัตนาถรณ์ สร้างนา 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
319z😲😲😷4^ditf พรำพยยถววบสำตวไใวนส ด่าน าพาพืะทยะนพาพดี กัสนสวปกหแใพตชคะบบยีชน เผียดทนั
พี่ฟ้าัยัจจ เอวซิ่ง
พี่ฟ้าัยัจจ เอวซิ่ง 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
จู้จี้บัณฑูรวาดรูปฟรี
apichaya sranamaom
apichaya sranamaom 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Rattachai Buapech
Rattachai Buapech 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ดหรภจา่
Rattachai Buapech
Rattachai Buapech 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ยากไห้พี่พี่จเกโรงเรียนอนุบาล
tree dj2n3n
tree dj2n3n 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หเฟเๅดๅก้ๆห่ฃห้ทๅๅดืๆหๅดหฟิ
Nok Fastre
Nok Fastre 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
555
อัญมณี บุญส่ง
อัญมณี บุญส่ง 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ทำไมพี่อาเล็กไม่มีมารยาล
อนุชา ยิ่งทวี
อนุชา ยิ่งทวี 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ชอบมากค่ะ
tree dj2n3n
tree dj2n3n 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หเๆป่🐯🐵🐆
Meawservice
Meawservice 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ีะัตี
สุนิสา เอี่ยมปลัด
สุนิสา เอี่ยมปลัด 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เนต
Pin Oejh
Pin Oejh 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
จะทำอะ
กันตา ศรีแก้ว
กันตา ศรีแก้ว 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ชอบมากเลย
พรทิพย์ สมวงศ์
พรทิพย์ สมวงศ์ 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ชอบพี่ลิลลี่มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก เลยค่ะ
Nn Nn
Nn Nn 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ไม่สนุกเกลียดช่องนี้😒😒😒
อันดา อันดา
อันดา อันดา 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ไม่สนุกเเล้วมาดูทำไหม
Wiangphet Phone
Wiangphet Phone 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Jhj&oooh
กชพรรณ นวมจริญ
กชพรรณ นวมจริญ 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พี่ลาน่าน่ารักมากเลยค่ะ
Nattapn Aey
Nattapn Aey 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ตลกสุด​
POOEZ TV
POOEZ TV 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
@Rcd Szf อะไรหรอ
Rcd Szf
Rcd Szf 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Gfdfhjj
พา นา
พา นา 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราสยบบขเร.จันึ
57184800286 57184800286
57184800286 57184800286 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
นะคะ50%
Duangkamon Saepoo
Duangkamon Saepoo 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
นูร ไลลา
นูร ไลลา 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สีฟ้าสวยมาก
I D NY LOVE TV
I D NY LOVE TV 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พี่โซเฟียหน้าแก่จังเลยอ่ะ👵
นพดล อินทรสารี
นพดล อินทรสารี 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สาาย
Soon Soon
Soon Soon 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หนูอยากให้พี่ๆทําคริปเยอะๆได้ไหมค่ะพี่ๆ
Lop Ter
Lop Ter 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สนุกมากเลย
ธนะพล ไชยสาร
ธนะพล ไชยสาร 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ขงฝ
จิระวรรณ ศรีเสน
จิระวรรณ ศรีเสน 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา
สีก็สวยค่ะ
svgx xfgcg
svgx xfgcg 11 ชั่วโมงที่ผ่านมา
123
น้อง ออปโป้
น้อง ออปโป้ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พี่ลิลลี่น่าเลยค่ะ
พรทิวา ระรื่น
พรทิวา ระรื่น 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หนูชอบทุกคนเลยคะ
วิรัตน์ วงค์ศรีทา
วิรัตน์ วงค์ศรีทา 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Xii Xoo
Xii Xoo 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Lolllllllllol lolo O oower
ปุณณวิช แก้ววิกา
ปุณณวิช แก้ววิกา 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ทุกคน123goหล่อสวยหมด
AEY_ เอยLOVE
AEY_ เอยLOVE 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
คนเลือกกินนั้นคือข้าพเจ้าเลย😂😂
ปุณณวิช แก้ววิกา
ปุณณวิช แก้ววิกา 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
โอ้พระเจ้า
นิชาภัทร ป้อมมณี
นิชาภัทร ป้อมมณี 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ไม่อบพี่ชุดเหลืองเลยไม่น่ารัก
ธนาภรณ์ วิพรรณะ
ธนาภรณ์ วิพรรณะ 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ดูทุกวันเลย
T Tk
T Tk 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
.
เอนก น้อยมี
เอนก น้อยมี 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เอนก น้อยมี
เอนก น้อยมี 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
.ท
Natphone Sabayoi
Natphone Sabayoi 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หนูก็ชอบพี่ลิลลี่เพราะพี่ลิลลี่สวย
Ning NF
Ning NF 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
พี่ลาน่าสวยมากค่ะ
Viov Viov5.5
Viov Viov5.5 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ะัเัะัทัเะเเะเเะเเะเเะเเะเเะเเเดเะเเะเเะเเะเเะเเะเเะเเเะเเเดดดดดเัเั้ทททเเเเเ้เเเเเเเเเเเเททเเเเเเด้เเทเ้เเททททเเททท้ททีเท้เ้ท้ททท้เเเเเเเเทเเเเเเเเเเเเเเเเ้เเ้เเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเททั้เท้ัททเเเททททททั้เเ้เเ้ทททเทททั้ทเเเเเเเเเเ้เเ้ททีท้ีททท้ท้ททททท้ายนนาาาาช่ชอชนาแชออา่าช่ชช่ชอชอชนอชอาชชชออออนชอชชชชชาอาชนช่ชอออนแรชนชอชอชอชอชาาอออออนแแแนนชาเ่ชชชอ่าแ่ช่อารชชช่ชนอออนชาาาาายอยอยยิอ
บาบี้ คิด
บาบี้ คิด 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ะน่เร่ร
My Phone
My Phone 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
อยู่บ้านเดีวกันใช่ไหมคะ
vi vi
vi vi 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ไปอาบเดทได้ไหม
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
เดทหรือเเดด
อดุลย์ สายจิตร
อดุลย์ สายจิตร วันที่ผ่านมา
มันคือวิว
Maslan Wanee
Maslan Wanee วันที่ผ่านมา
พี่ๆน่ารักมากค่ะ😍😍🥰💗